Home pagina / Diensten / Een microbos planten

SOW

ow

Een microbos planten

Het microbos en zijn voordelen

Bossen in de stad hebben een positieve impact op de inwoners en zijn een dam tegen klimaatverandering. Meer voordelen vind je hier:

Ons voorstel

De SOWoods-aanpak gaat niet alleen over het planten van bomen. Wij willen dat deze stadsbossen betekenis krijgen. Dat kan wanneer de medewerkers uit je organisatie zich echt betrokken voelen. Om dit doel te bereiken, nodigen we deelnemers uit om mee te helpen bij de aanplanting. Zo wordt iedereen een beetje eigenaar van het microbos. […]

Wat is een microbos?

Dit is een plantage die zorgvuldig is ontworpen om een echt complex ecosysteem te creëren. Dit type bos is veerkrachtiger en maakt de omgeving waarin het groeit aangenamer, gezonder en duurzamer. Om te begrijpen wat een microbos is, is het belangrijk om te weten wat een bos is in de strikte zin van het woord. Zoals Francis Hallé* het zegt:

Een microbos met SOWoods - In de praktijk

We planten het liefst tussen eind september en begin april, zodat de bomen in de beste omstandigheden kunnen beginnen met groeien. Onze microbossen kunnen groeien van slechts 200m2 tot meerdere hectaren!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram