Home pagina / Missie / Wat is een microbos?

Wat is een microbos?

Een microbos is een geheel van een vijftiental soorten bomen die worden aangeplant op een klein oppervlak. Dat bos is heel dicht begroeid want er groeien ongeveer 3 bomen per vierkante meter. De doelstelling is opnieuw een echte plaats geven aan de natuur in de stad, biodiversiteit terugbrengen in kleine ruimtes in of net buiten de stad en je omgeving verfraaien.

Om te begrijpen wat een microbos is, is het belangrijk te weten wat een bos is. De franse botanicus Francis Hallé* legt uit: "een bos bestaat uit een heleboel planten die we zien, en een heleboel dieren die we niet zien. Het is een echt ecosysteem dat bestaat uit schimmels, planten, bacteriën en dieren. Het is een rijkdom aan biodiversiteit, met complexe processen. De uitwisselingen van materie en energie tussen fauna, flora en bodem zijn enorm." Voor de botanicus bestaat het bos ook uit vele verschillende soorten bomen die zichzelf voortplanten en groeien zonder enige menselijke tussenkomst

In het geval van microbossen wordt de bodem eerst geregenereerd. Zeer jonge bomen worden geplant als nabootsing van de meest natuurlijke bossen van onze streken. Het bos wordt in het begin een handje geholpen. En dan begint het een eigen leven te leiden. Het microbos lijkt niet op een klassieke aanplanting van een bos of sierbomen. 

Het concept van het microbos zag het daglicht dankzij professor Miyawaki. Hij beweert dat deze methode het mogelijk maakt meer natuurlijke bossen tot leven te wekken, die in volmaakte autonomie tot bloei komen, zonder dat de mens hoeft in te grijpen. De voorgestelde plantmethode is in 1970 uitgevonden. Het stelde de Japanse botanicus in staat de "Blue Planet Award" te winnen. Deze methode bestaat uit het planten van een grote verscheidenheid aan inheemse soorten. De bomen groeien dicht op elkaar. Dit stimuleert hen om zeer snel te groeien. Een dergelijk bos kan zijn volwassen omvang bereiken in slechts 20 jaar, in plaats van een eeuw in de natuur, en in korte tijd een zeer rijke biodiversiteit opleveren. Deze methode, die meer dan 40 jaar geleden werd ontwikkeld, heeft zichzelf bewezen en wordt over de hele wereld gebruikt. 

*Internationaal vermaard botanicus en specialist in oerbossen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram